Join the fight
for the ocean

Vores mission er, at sikre på mange overlevende skildpadder som muligt og plante et helt rev af koraller.
Alt sammen med udgangspunkt i havet omkring Bali.

En af livets største succeser er NU under pres

I dag findes der syv arter af havskildpadder, og de svømmer i alle verdenshavene med undtagelse af polarhavene. Selvom havskildpadder er tilpasset livet i havet, og de unge havskildpadder svømmer rundt i årtier, før de nærmer sig kysten, så er hunnerne stadigvæk nødt til at komme på land, når de skal lægge æg. Når yngletiden nærmer sig, forlader havskildpadderne det åbne hav og samles på lavt vand for at parrer sig ved tropiske eller subtropiske sandstrande, som dem man bl.a. finder på Bali i Indonesien.

De fleste hunhavskildpadderne gå på land om natten for at lægge æg, i en rede hun graver i sandet. Alt efter art og størrelse lægger hun mellem 50 og 350 æg, der klækker efter 40-60 dage, hvorefter de små skildpadder søger mod havet. En ny generation burde være sikret, men sådan er det ikke – selv under gode forhold er det kun få procent af et kuld der overlever til voksenalderen. 

De første havskildpadder svømmede roligt rundt i verdenshavene for 150 millioner år siden, 66 millioner år før Tyranosaurus rex regerede på jorden. I de 150 millioner år har havskildpadderne overlevet kæmpehajer, kødædende dinosaurer, altødelæggende meteornedslag og store klimaforandringer, men nu er vi mennesker ved at skabe deres undergang.

Hvorfor har skildpadderne det svært?

Gennem de sidste 200 år har vi mennesker efterstræbt dem for deres æg, kød og skjold, i en sådan grad, at de nu er tæt på udryddelse.
Selvom der er kommet mere styr på den ulovlige jagt på skildpadderne, dør der desværre mange voksne skildpadder hvert år pga. plastforurening, som bifangst i fiskenet og fordi de bliver ramt af vandscootere og speedbåde.

Derudover trues havskildpadderne også af, at både koralrev og sandstrande bliver ødelagt af menneskelig aktivitet og klimaforandringer.

I dag regnes alle arter af havskildpadder som ”truet” eller ”kritisk truet” (for en enkelt havskildpaddeart er der ikke tilstrækkelig viden til at kunne estimere bestandens størrelse)

Hvorfor hjælpe med at skabe et nyt koralrev?

Koralrev er en truet naturtype, der findes i omkring 100 lande hovedsageligt tæt ved ækvator. Det lyder måske af meget, men de fylder kun 1 procent af havets overflade. Til gengæld findes der et utrolig rigt liv i koralrevene, faktisk er 25% af alt liv i havet knyttet til koralrevene, og mange undersøgelser tyder på, at de har en større biodiversitet end de tropiske regnskove. Det er ikke kun dyrene, der nyder godt af sunde koralrev. Ca. 200 millioner mennesker i verden lever på kyster som koralrevene beskytter mod stormflod og tsunamier. 

Koralrevene er utrolig vigtige, og de har brug for hjælp.
Koralrevene trues bl.a. af den globale opvarmning: fx højere havtemperaturer og koralafblegning, samt stigende vandstande, kraftigere storme og forsuring af havet.  Det gør det svært at afhjælpe på de steder, hvor det sker, men vi hjælper dog et lokalt skildpadderehabiliteringscenter med den grønne omstilling – se mere her.

Lokalt er der desværre også en masse aktiviteter, der truer og ødelægger koralrevene. Det være sig alt fra ikke-bæredygtigt fiskeri, forurening med plast, gift eller næringsstoffer og fysisk ødelæggelse af selve revene fx dynamitfiskeri, ikke skånsom turisme og anlæggelse af tangplantager m.m.

Hver en koral tæller

Gate To Nature vil gøre en ekstraordinær indsats for at hjælpe naturen og dyrelivet i havet ved Bali i Indonesien.

Hjælp os med at gøre en stor forskel ved at genskabe de ødelagte koralrev.

Vi skal genskabe 43.000 kvadratmeter koralrev til glæde for fisk, hajer, skildpadder og alt det andet fantastiske liv, som vi deler koralrevene med.

Sådan bygger vi nye koralrev
Med vores lokale partnere danner vi nye rev på den mest skånsomme og effektive måde.

Den metode, vi bruger, er at indsamle koralstykker i områder, hvor de ikke har mulighed for at etablere sig. Efterfølgende fæstner vi dem på kunstige stativer eller liner, der fastgøres i områder, hvor der tidligere har været koralrev, der nu er blevet ødelagt af mennesker.

Vi moniterer løbende de nye koralrev, for at se hvordan de udvikler sig og sammen med andre partnere rundt om i verden sammenligner vi resultater og for hele tiden at optimere vores metoder og derved at vi får skabt de bedst mulige rev.

Det virker, og i løbet af få år begynder det nye koralrev at tage form, og de første fisk vender tilbage.

Bliv en del af løsningen

Gate to Nature arbejder sammen med lokale partnere på Bali for at forbedre forholdene for havskildpadderne. Det gør vi både ved at undervise de lokale skolebørn om havet og havskildpadderne og om den store kulturelle og økologiske betydning havskildpadderne har. Desuden drives et rehabiliteringscenter hvor tilskadekommende havskildpadder hjælpes og genudsættes. Derudover indsamles æg, lagt på udsatte strande for derefter at udklækkes under beskyttede forhold. De nyudklækkede skildpaddeunger genudsættes.