Nature for life

Sammen med Uffe Holm,  Felix Smith og Malte Ebert sætter Gate To Nature fokus på naturen og dyrelivet i Masai Mara, Kenya i 2020. Hver ambassadør har sin egen case, men med samme mål – at gøre en konkret forskel for Afrikas truede dyr og natur.

Vil du hjælpe os? MobilePay 89 89 44. Tak! 

Fokus på Plot 92 med Fam. Holm


Over 50% af naturen i Masai Mara står ubeskyttet. Det skal vi gøre noget ved. Uffe Holm og hans familie skal derfor sætte fokus på Plot 92, som er et jord område i Kenya.

Plot 92 er under massivt pres bl.a. på grund af landbrug og potentielt opkøb af forretnings- interessenter, der ønsker at forvandle Masai Mara i Kenya til alt andet end den naturperle, som reservatet er verdenskendt for. Masai Mara har en høj biodiversitet, og er i dag et af verdens mest elskede safariområder på grund af dets enorme rigdom på dyr.

Klimaforandringer i Kenya

Sammen med de globale klimaforandringer, som giver større og mere ekstreme udsving i vejret, bliver området i og omkring Plot 92 mere goldt. Dyrene i området lever af bl.a. bladene på træerne i de perioder af året, hvor der ikke er så meget føde (typisk lige før regntiden) Derfor er det vigtigt, at vi får genskabt den vegetation, som tidligere var en naturlig del af Masai Mara.

Løvinderne er under pres

Få uger før løveinderne i Kenya skal føde, isolerer de sig og forbereder sig på, at deres kuld skal fødes. De leder normalt efter et sted, hvor de let kan skjule deres unger bl.a. i kratter – godt beskyttet mod bøfler, andre løver, hyæner osv. Plot 92 har i generationer været et eksklusive tilflugtssted for drægtige løveinder. Derfor er det vigtigt, at vi får bevaret dette område.

Plantning af træer med Malte Ebert


Op til 80 % af den oprindelige træbeplantning i Masai Mara er forsvundet. Det kan og skal vi, sammen med Malte Ebert, gøre noget ved!

Træbeplantning er primært forsvundet, fordi den voksende befolkning i området har fældet træerne til byggematerialer og brændsel. Konsekvensen er at mikroklimaet ændres, at når der ikke er skove, hvor skyerne kan fortættes og regnen falde, bliver området mere udsat for lange perioder med tørke, og når regnen falder, så er der ikke rødder og træer til at holde på den frugtbare overfladejord, som ellers er i fare for at skylle væk.

SEEDBALLS

I Kenya har mængden af trækuls fremstilling været stærkt stigende igennem en årrække. Fattige bønder har udnyttet manglende retningslinjer og indgreb fra staten og den umiddelbare adgang til at kunne genererer en indtægt på et marked med stor efterspørgsel har gjort meget stort indhug på landets skovarealer. Det har selvsagt stor betydning for den naturligt forekommende flora og fauna, da både klima og naturtype ændre sig dramatisk med skovens borthugst.

I randområderne nær Masai Mara ligger en række bjerge og kløfter som igennem tiden har dannet tætte skovbevoksninger og et deraf spændende plante og dyreliv. Områdets store menneskelige tilvækst som pt fordobles på en 10 årig periode har givet et enormt pres på naturen og afskovningen er et direkte resultat af dette.

TRÆKUL

Sammen med de globale klimaforandringer, som giver større og mere ekstreme udsving i vejret, bliver området mere goldt. Dyrene i området lever af bl.a. bladene på træerne i de perioder af året, hvor der ikke er så meget føde (typisk lige før regntiden) Derfor er det vigtigt, at vi får genskabt den vegetation, som tidligere var en naturlig del af Masai Mara.

Træerne plantes som seedballs, dvs. frø fra naturligt forekommende træer i området som sås ud, med en lille gødnings pille vedhæftet. 90 % af de seedballs, vi sår ud i området, bliver til træer, som er 1,5 – 2 meter høje i løbet af 3 – 5 år. Målet er at plante 1.000.000 træer i 2020

Tæt på elefanterne med felix smith

Ifølge Great Elephant Census’ rapport fra 2016, er der estimeret at være 352.000 afrikanske elefanter tilbage i naturen. Fra 2007 til 2014 blev der dræbt mellem 25.000 til 35.000 elefanter årligt, på grund af deres elfenben; det svarede til at der blev dræbt en elefant hvert 15. minut.

menneske-elefant konflikterne

Udover krybskytterne, er menneske-elefant konflikterne en stor trussel mod elefantbestanden. Efterhånden som antallet af krybskytter faldt, kom der en stigende tendens i antallet af menneske-elefant konflikter. Konflikterne er ikke blot en af de største trusler for elefanter i dag, men er også en kæmpe udfordring, for dem der bor og lever på tæt hold af elefanterne. I 2010 blev blot to elefanter dræbt som resultat af menneske-elefant konflikter, og i 2016 var dette tal steget til 12 elefanter. Farmere kan miste hele marker af afgrøder i løbet af en enkelt nat, og kan derudover få ødelagt deres dyrebare hegn og lader. Disse nye trusler resulterer i adskillelige udfordringer, for dem som gerne både vil beskytte elefanternes liv, og samtidig beskytte lokalbefolkningens interesser.

Vi sætter GPS-halsbånd på en elefant flok

En af de ’’våben’’, som bruges i konflikten er overvågning af elefanter med GPS-halsbånd. På nuværende tidspunkt overvåges 22 elefantflokke, hvilket gør os i stand til at spore elefanternes bevægelser 24 timer i døgnet. Dataene fra halsbåndene, som opdateres i real-time, er et værktøj, som bliver brugt til at beskytte mere end 600 elefanter, og det giver rangerne mulighed for at overvåge elefanterne og deres flokke på daglig basis.